Egzosomy we wczesnej diagnostyce raka

Niezwykle interesujący i bardzo często cytowany artykuł autorstwa Domenico Maisano i innych w bardzo obrazowy sposób przedstawiający reguły, w oparciu o które następuje komunikacja międzykomórkowa za pomocą egzosomów. Artykuł koncentruje się na zagadnieniu jak najmniej inwazyjnej diagnozy obecności komórek rakowych w organizmie i roli egzosomów w patogenezie guzów litych (solid tumors), omawiając także problematykę różnych metod izolacji egzosomów

Uncovering the Exosomes Diversity: A Window of Opportunity for Tumor Progression Monitoring

Domenico Maisano,Selena Mimmi,Rossella Russo, Antonella Fioravanti,Giuseppe Fiume,Eleonora Vecchio,Nancy Nisticò,Ileana Quinto,Enrico Iaccino

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7464894/

Konkluzja artykułu wspiera tezę, że egzosomy mogą już wkrótce okazać się znakomitym rozwiązaniem we wczesnym i nieinwazyjnym wykrywaniu raka. Kluczowym zagadnieniem jest rozwój niezbędnych do izolacji egzosomów technik i urządzeń opartych o nanotechnologię.

Warty odrębnego zacytowania jest utrzymany w konwencji komiksu rysunek ilustrujący podstawowe zasady stojące za opisywanymi w pracy metodami diagnostyki.

„Cartoon representation of cancer circulome. Imagine observing a vessel coming from a tumor with a special magnifying glass. The vessel would appear as a lively neighborhood with the circulome components as main characters living their usual day. In front of a bakery and pizza restaurant, DNA nucleotides are pictured as kids accompanied by their teacher that are about to cross the road; they must pay attention to the red van (i.e., circulating tumor cell, CTC) that does not respect the highway code, unlike the colorful van (i.e., circulating cell, CC) that travels the road in peace. From the post office, the postman (i.e., mRNA) is ready to carry messages and letters, while on the other side of the road two young girls (i.e., extracellular vesicles, E.V.s) are doing a fast run on the sidewalk near an elegant lady in a blue dress (i.e., Interleukin-1) that is walking slowly with her little dog. On the lawn, in spite of the prohibitions, a bad looking guy (i.e., Tumor Derived Exosome, TDE) is running. Floating in the air, above all, an alien spacecraft (Tumor educated Platelet, TEP) mysteriously keeps track of the flow of time in this busy crossroad.”

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *