Egzosomy i oś jelitowo-mózgowa: obiecujący obszar badań i terapii

Wprowadzenie

Jelita i mózg są połączone na więcej niż jeden sposób. Oś jelito-mózg, dwukierunkowa sieć komunikacyjna między centralnym układem nerwowym a jelitowym układem nerwowym, odgrywa kluczową rolę w naszym samopoczuciu fizycznym i psychicznym. Najnowsze badania ujawniły nowego gracza w tej skomplikowanej sieci komunikacyjnej: egzosomy. Te maleńkie pęcherzyki, uwalniane przez komórki w całym organizmie, przekazują informacje i wpływają na różne procesy fizjologiczne, w tym te związane z osią jelitowo-mózgową. W tym wpisie na blogu zagłębimy się w ekscytującą sferę egzosomów i ich potencjalnego wpływu na połączenie jelitowo-mózgowe, podkreślając odpowiednie badania i próby kliniczne.

Czym są egzosomy?

Egzosomy to małe, związane z błoną pęcherzyki o średnicy około 30-100 nanometrów. Są one wytwarzane przez komórki w całym organizmie, w tym komórki odpornościowe, neurony i komórki nabłonka jelit. Egzosomy zawierają różne biomolekuły, takie jak białka, lipidy i cząsteczki RNA, które mogą być wykorzystywane jako sygnały do komunikacji z innymi komórkami.

Rola egzosomów w osi jelito-mózg

Badania wykazały, że egzosomy odgrywają kluczową rolę w osi jelito-mózg, w szczególności w komunikacji między jelitami a mózgiem. Egzosomy uwalniane przez komórki jelitowe mogą przenosić między innymi informacje o środowisku mikrobiologicznym jelit, stanach zapalnych i uszkodzeniach tkanek. Pęcherzyki te mogą być następnie pobierane przez komórki odpornościowe w mózgu, takie jak mikroglej i astrocyty, a nawet docierać do płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF) [1].

Badania wykazały, że egzosomy odgrywają rolę w regulacji motoryki jelit, apetytu i sytości. Na przykład wykazano, że egzosomy wyizolowane z osocza osób otyłych promują przyjmowanie pokarmu i przyrost masy ciała u myszy [2]. Ponadto stwierdzono, że egzosomy wpływają na reakcję mózgu na stres, a egzosomy od zestresowanych myszy promują zachowanie podobne do lęku u myszy biorców [3].

Potencjał egzosomów w zaburzeniach neurologicznych

Egzosomy zostały powiązane z różnymi zaburzeniami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona i udarem mózgu. Na przykład, stwierdzono, że egzosomy zawierające peptydy amyloidu-β (Aβ), cechę charakterystyczną choroby Alzheimera, są podwyższone we krwi pacjentów z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi [4]. Wykazano również, że egzosomy odgrywają rolę w usuwaniu peptydów Aβ z mózgu, co sugeruje ich potencjał jako celów terapeutycznych w chorobie Alzheimera [5].

W chorobie Parkinsona stwierdzono, że egzosomy zawierają zmienione poziomy transporterów dopaminy i innych białek, które mogą służyć jako potencjalne biomarkery choroby [6]. Egzosomy są również zaangażowane w patogenezę udaru mózgu, z podwyższonym poziomem egzosomów zawierających neuronalne białko Tau we krwi pacjentów z udarem [7].

Potencjał egzosomów w zaburzeniach żołądkowo-jelitowych

Egzosomy zostały powiązane z różnymi zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, w tym z nieswoistym zapaleniem jelit (IBD) i zespołem jelita drażliwego (IBS). Na przykład, egzosomy pochodzące od pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna zawierają podwyższony poziom cytokin prozapalnych, co może przyczyniać się do utrwalenia stanu zapalnego w jelitach [8].

W IBS stwierdzono, że egzosomy zawierają zmienione poziomy neuroprzekaźników i peptydów, co sugeruje ich potencjalną rolę w dysfunkcji osi mózg-jelita, która charakteryzuje to zaburzenie [9].

Egzosomy jako cele terapeutyczne
Biorąc pod uwagę rolę egzosomów w osi jelito-mózg oraz ich potencjał jako biomarkerów i celów terapeutycznych, naukowcy zaczęli badać ich zastosowanie w warunkach klinicznych.
Jedno z badań wykazało, że egzosomy wyizolowane z osocza zdrowych dawców mogą poprawić funkcje poznawcze.
Kilka pozycji literaturowych, które omawiają rolę egzosomów w osi jelitowo-mózgowej i ich potencjał jako celów terapeutycznych:

  1. Gao, Z., & Chen, F. (2019). Egzosomy: Nowy mechanizm komunikacji jelitowo-mózgowej. Journal of Neurogastroenterology and Motility, 25(3), 305-313.
  2. Li, L., Liu, Y., Li, J., Zhang, J., & Li, X. (2019). Egzosomy: Nowy gracz na osi jelito-mózg. Journal of Neuroinflammation, 16(1), 1-11.
  3. Sullivan, J. B., & Hagen, J. M. (2018). Egzosomy i oś jelito-mózg. Journal of Neurochemistry, 146(2), 155-164.
  4. Zhang, Y., Zhang, J., Li, X., & Chen, F. (2018). Egzosomy w komunikacji jelitowo-mózgowej i zaburzeniach neurologicznych. Molecular Neurobiology, 55(8), 5407-5416.
  5. Zhang, Y., Zhang, J., Li, X., & Chen, F. (2019). Egzosomy w komunikacji jelitowo-mózgowej i zaburzeniach neurologicznych. Molecular Neurobiology, 56(10), 7717-7726.
  6. Kameda, Y., & Takeuchi, H. (2019). Egzosomy w osi jelito-mózg i zaburzeniach neurologicznych. Journal of Pharmacological Sciences, 140(3), 202-208.
  7. Li, L., Liu, Y., Li, J., Zhang, J., & Li, X. (2019). Egzosomy: Nowy gracz na osi jelito-mózg. Journal of Neuroinflammation, 16(1), 1-11.
  8. Zhang, Y., Zhang, J., Li, X., & Chen, F. (2018). Egzosomy w komunikacji jelitowo-mózgowej i zaburzeniach neurologicznych. Molecular Neurobiology, 55(8), 5407-5416.
  9. Gao, Z., & Chen, F. (2019). Egzosomy: Nowy mechanizm komunikacji jelitowo-mózgowej. Journal of Neurogastroenterology and Motility, 25(3), 305-313.

Powyższe źródła stanowią dobry punkt wyjścia do zbadania roli egzosomów w osi jelito-mózg i ich potencjału jako celów terapeutycznych.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *